AlmaLinux 9.4 och AlmaLinux 8.10 är båda stabila! Kolla in AlmaLinux OS 9.4 Stabil och AlmaLinux OS 8.10 Stabil för mer information!

Hämta AlmaLinux OS

ISO Images

Varje arkitektur som stöds har olika installationsavbilder tillgängliga:

DVD - enkel installation med alla paket inkluderade, inga ytterligare förråd krävs.

Boot - en enda nätverksinstallations-CD avbildning som laddar ner paket över Internet.

Minimal - en minimal självinnehållande DVD avbild som möjliggör offlineinstallation.

Cloud Images

AlmaLinux tillhandahåller officiella avbilder för olika molnleverantörer.

Amazon AWS

AlmaLinux OS erbjuder officiella Amazon Maskin avbilder via AWS Marknadsplats och Gemenskaps AMIs. Alla AlmaLinux OS AMI:er är helt kostnadsfria.
Mer information om AlmaLinux AWS-avbilder finns tillgängliga på AlmaLinux AWS Wiki sida.

AWS Marketplace

AlmaLinux OS-stiftelsens officiella AlmaLinux OS avbilder
finns tillgängliga via AWS marknadsplatsen på länkarna:

Community AMIs

En komplett lista över AlmaLinux gemenskaps AMIs finns på
AlmaLinux AWS Wiki sida och som en CSV fil.

Generic Cloud

AlmaLinux OS Generiska Molnavbilder är tillgängliga från vår speglar och från de huvudsakliga AlmaLinux OS-förråden:

Mer information om AlmaLinux Generiska molnavbilder och verifieringsriktlinjer finns på AlmaLinux Generiskt moln Wiki sidan.
Du kan också hitta Använd Generiskt moln på en lokal maskin eller server guide där.

Google Cloud

Officiella AlmaLinux OS-avbilder för Google Cloud är tillgängliga via Google Cloud marknadsplatsen.

AlmaLinux OS avbilder är också tillgängliga via gcloud CLI. Mer information om AlmaLinux Google Cloud Wiki sida.

Microsoft Azure

AlmaLinux erbjuder AlmaLinux OS 8 och AlmaLinux OS 9 avbilder för Azure i alla Azure-regioner via Azure marknadsplats. Avbilder är distribuerbara via marknadsplats, portal och CLI.
Mer om AlmaLinux OS avbilder för Azure - AlmaLinux Azure Wiki sida.

OpenNebula

AlmaLinux OS OpenNebula-avbilden är tillgänglig från vår speglar och från de huvudsakliga AlmaLinux OS-förråden:

Mer information om AlmaLinux OpenNebula avbilder och verifieringsriktlinjer finns på AlmaLinux OpenNebula Wiki sida.

Oracle Cloud Infrastructure

AlmaLinux erbjuder avbilder för Oracles molninfrastruktur över alla OCI-regioner via Oracle moln marknadsplats. Avbilder kan distribueras för vanliga, sköldade och ARM-typinstanser via Oracle moln marknadsplats, Partner avbilder på Oracle moln infrastrukturskonsol och OCI CLI.
De officiella AlmaLinux OS-avbilderna finns tillgängliga på Oracle moln marknadsplats på länkarna som tillhandahålls:

Mer information om AlmaLinux Oracle Moln Infrastrukturs-avbilder finns på AlmaLinux Oracle Molninfrastruktur Wiki sida.

Container Images

AlmaLinux tillhandahåller officiella OCI, Docker och fyra helt kompatibla alternativ för Red Hat Universella basavbilder (UBI).

Officiella plattformsavbilder:

Avbild

Default (Platform)

Minimal (Platform)

Behållartagg

almalinux:latest

almalinux:minimal

AlmaLinux OS UBI-alternativ:

Live Media

AlmaLinux bygger Live Media avbilder för GNOME, GNOME Mini, KDE, XFCE och MATE alternativen.
Stödda AlmaLinux OS versioner:

Guiden för hur du använder Live Media-avbilder finns på AlmaLinux Live Media Wiki sida.

Vagrant Boxes

AlmaLinux tillhandahåller officiella AlmaLinux OS 8 och AlmaLinux OS 9 avbilder för Vagrant:

  • Libvirt
  • VirtualBox
  • Hyper-V
  • VMWare
  • Parallels

Du kan få AlmaLinux OS avbilder på Vagrant Moln på den angivna länken: app.vagrantup.com/almalinux.

LXD/LXC

AlmaLinux avbilder är tillgängliga för LXC/LXD.
Stödda AlmaLinux OS versioner:

Du kan få officiella AlmaLinux OS avbilder på den angivna länken: images.linuxcontainers.org.

WSL

Windows Subsystem för Linux (WSL) är designat som en integration mellan Windows och Linux. Du kan köra AlmaLinux-terminalmiljön på en Windows-maskin.
Stödda AlmaLinux OS versioner:

Mer detaljer och vägledningssteg finns på Almalinux WSL Wiki sida.

ISO Images

Varje arkitektur som stöds har olika installationsavbilder tillgängliga:

DVD - enkel installation med alla paket inkluderade, inga ytterligare förråd krävs.

Boot - en enda nätverksinstallations-CD avbildning som laddar ner paket över Internet.

Minimal - en minimal självinnehållande DVD avbild som möjliggör offlineinstallation.

Cloud Images

AlmaLinux tillhandahåller officiella avbilder för olika molnleverantörer.

Amazon AWS

AlmaLinux OS erbjuder officiella Amazon Maskin avbilder via AWS Marknadsplats och Gemenskaps AMIs. Alla AlmaLinux OS AMI:er är helt kostnadsfria.
Mer information om AlmaLinux AWS-avbilder finns tillgängliga på AlmaLinux AWS Wiki sida.

AWS Marketplace

AlmaLinux OS-stiftelsens officiella AlmaLinux OS avbilder
finns tillgängliga via AWS marknadsplatsen på länkarna:

Community AMIs

En komplett lista över AlmaLinux gemenskaps AMIs finns på
AlmaLinux AWS Wiki sida och som en CSV fil.

Generic Cloud

AlmaLinux OS Generiska Molnavbilder är tillgängliga från vår speglar och från de huvudsakliga AlmaLinux OS-förråden:

Mer information om AlmaLinux Generiska molnavbilder och verifieringsriktlinjer finns på AlmaLinux Generiskt moln Wiki sidan.
Du kan också hitta Använd Generiskt moln på en lokal maskin eller server guide där.

Microsoft Azure

AlmaLinux erbjuder AlmaLinux OS 8 och AlmaLinux OS 9 avbilder för Azure i alla Azure-regioner via Azure marknadsplats. Avbilder är distribuerbara via marknadsplats, portal och CLI.
Mer om AlmaLinux OS avbilder för Azure - AlmaLinux Azure Wiki sida.

OpenNebula

AlmaLinux OS OpenNebula-avbilden är tillgänglig från vår speglar och från de huvudsakliga AlmaLinux OS-förråden:

Mer information om AlmaLinux OpenNebula avbilder och verifieringsriktlinjer finns på AlmaLinux OpenNebula Wiki sida.

Oracle Cloud Infrastructure

AlmaLinux erbjuder avbilder för Oracles molninfrastruktur över alla OCI-regioner via Oracle moln marknadsplats. Avbilder kan distribueras för vanliga, sköldade och ARM-typinstanser via Oracle moln marknadsplats, Partner avbilder på Oracle moln infrastrukturskonsol och OCI CLI.
De officiella AlmaLinux OS-avbilderna finns tillgängliga på Oracle moln marknadsplats på länkarna som tillhandahålls:

Mer information om AlmaLinux Oracle Moln Infrastrukturs-avbilder finns på AlmaLinux Oracle Molninfrastruktur Wiki sida.

Container Images

AlmaLinux tillhandahåller officiella OCI, Docker och fyra helt kompatibla alternativ för Red Hat Universella basavbilder (UBI).

Officiella plattformsavbilder:

Avbild

Default (Platform)

Minimal (Platform)

Behållartagg

almalinux:latest

almalinux:minimal

AlmaLinux OS UBI-alternativ:

Raspberry Pi

AlmaLinux bygger standard Raspberry Pi avbilder och avbilder med GNOME-skrivbordsmiljö.
Stödda AlmaLinux OS versioner:

Mer detaljer finns på AlmaLinux Raspberry Pi Wiki sida

Vagrant Boxes

AlmaLinux tillhandahåller officiella AlmaLinux OS 9 avbilder för Vagrant:

  • VMWare
  • Parallels

Du kan få AlmaLinux OS avbilder på Vagrant Moln på den angivna länken: app.vagrantup.com/almalinux.

LXD/LXC

AlmaLinux avbilder är tillgängliga för LXC/LXD.
Stödda AlmaLinux OS versioner:

Du kan få officiella AlmaLinux OS avbilder på den angivna länken: images.linuxcontainers.org.

WSL

Windows Subsystem för Linux (WSL) är designat som en integration mellan Windows och Linux. Du kan köra AlmaLinux-terminalmiljön på en Windows-maskin.
Stödda AlmaLinux OS versioner:

Mer detaljer och vägledningssteg finns på Almalinux WSL Wiki sida.

ISO Images

Varje arkitektur som stöds har olika installationsavbilder tillgängliga:

DVD - enkel installation med alla paket inkluderade, inga ytterligare förråd krävs.

Boot - en enda nätverksinstallations-CD avbildning som laddar ner paket över Internet.

Minimal - en minimal självinnehållande DVD avbild som möjliggör offlineinstallation.

Cloud Images

AlmaLinux tillhandahåller officiella avbilder för olika molnleverantörer.

Generic Cloud

AlmaLinux OS Generiska Molnavbilder är tillgängliga från vår speglar och från de huvudsakliga AlmaLinux OS-förråden:

Mer information om AlmaLinux Generiska molnavbilder och verifieringsriktlinjer finns på AlmaLinux Generiskt moln Wiki sidan.
Du kan också hitta Använd Generiskt moln på en lokal maskin eller server guide där.

Container Images

AlmaLinux tillhandahåller officiella OCI, Docker och fyra helt kompatibla alternativ för Red Hat Universella basavbilder (UBI).

Officiella plattformsavbilder:

Avbild

Default (Platform)

Minimal (Platform)

Behållartagg

almalinux:latest

almalinux:minimal

AlmaLinux OS UBI-alternativ:

ISO Images

Varje arkitektur som stöds har olika installationsavbilder tillgängliga:

DVD - enkel installation med alla paket inkluderade, inga ytterligare förråd krävs.

Boot - en enda nätverksinstallations-CD avbildning som laddar ner paket över Internet.

Minimal - en minimal självinnehållande DVD avbild som möjliggör offlineinstallation.

Cloud Images

AlmaLinux tillhandahåller officiella avbilder för olika molnleverantörer.

Generic Cloud

AlmaLinux OS Generiska Molnavbilder är tillgängliga från vår speglar och från de huvudsakliga AlmaLinux OS-förråden:

Mer information om AlmaLinux Generiska molnavbilder och verifieringsriktlinjer finns på AlmaLinux Generiskt moln Wiki sidan.
Du kan också hitta Använd Generiskt moln på en lokal maskin eller server guide där.

Container Images

AlmaLinux tillhandahåller officiella OCI, Docker och fyra helt kompatibla alternativ för Red Hat Universella basavbilder (UBI).

Officiella plattformsavbilder:

Avbild

Default (Platform)

Minimal (Platform)

Behållartagg

almalinux:latest

almalinux:minimal

AlmaLinux OS UBI-alternativ: