Framtiden för AlmaLinux är ljus - AlmaLinux OS stiftelsens förnyade engagemang för våra användare. Läs mer
Hero image

Gratis Linux OS för gemenskapen, skapat av gemenskapen

En öppen källkods, gemenskapsägd och styrd, evigt fri företags Linux-distribution, fokuserad på långsiktig stabilitet, vilket ger en robust produktionskvalitetsplattform. AlmaLinux OS är ABI-kompatibelt med RHEL®.

GitHub

Vår GitHub-organisation innehåller källkod och verktyg som används för att bygga AlmaLinux OS och relaterad infrastruktur.

Reddit

Reddit

Gå med i vårt levande Reddit-community, interagera med andra AlmaLinux OS-användare, få uppdateringar, hitta och ge hjälp.

Gemenskapschatt

Gå med i en realtidsdiskussion med andra AlmalinuxOS gemenskapsmedlemmar, styrgruppen och AlmaLinux OS-utvecklare.

Gemenskapsforum

Ställ frågor, få svar och bidra med gemenskapsstöd till andra i AlmaLinux OS-gemenskapen samt även utvecklare.

Om AlmaLinux OS

AlmaLinux OS är ett gemenskapsdrivet Linux-operativsystem med öppen källkod som fyller luckan efter att CentOS Linux-versionen avvecklades. AlmaLinux OS är en Företags Linux-distribution, ABI-kompatibel med RHEL® och guidad och byggd av gemenskapen.

Som ett fristående, helt fritt OS, får AlmaLinux OS 1 miljoner $ i årlig sponsring från CloudLinux Inc. och stöd från mer än 25 andra sponsorer. Pågående utvecklingsinsatser styrs av medlemmarna i gemenskapen.

AlmaLinux OS Stiftelsen är en 501 (c)(6) ideell förening är skapad till förmån för AlmaLinux OS-gemenskapen.

Hämta AlmaLinux OS

ISO Image

ISO Images

AlmaLinux stödjer 4 arkitekturer:

  • x86_64
  • aarch64
  • ppc64le
  • s390x
Ladda ner ISO från speglar

Cloud Image

Cloud Images

AlmaLinux tillhandahåller officiella avbilder för molnleverantörer:

Amazon AWS
Generic Cloud
Google Cloud
Microsoft Azure
OpenNebula
Oracle Cloud Infrastructure

Container Image

Container Images

AlmaLinux tillhandahåller officiella OCI, Docker och UBI kompatibla avbilder.

Hämta Docker avbild
Hämta OCI avbild från Quay.io

Live Media Image

Live Media

AlmaLinux bygger Live Media avbilder för GNOME, GNOME Mini, KDE, XFCE och MATE alternativen.

Hämta Live Media avbild

Vagrant Box Image

Vagrant Boxes

AlmaLinux tillhandahåller officiella avbilder för Vagrant:

  • Libvirt
  • VirtualBox
  • Hyper-V
  • VMWare
  • Parallels
Skaffa AlmaLinux på Vagrant Moln

LXC/LXD Image

LXC/LXD

AlmaLinux avbilder är tillgängliga för LXC/LXD.

Hämta LXC/LXD avbilder

Raspberry Pi Image

Raspberry Pi

AlmaLinux bygger Raspberry Pi avbilder, och också även med GNOME skrivbordsmiljö.

Hämta Raspberry Pi avbilder

WSL Image

WSL

Kör AlmaLinux terminalmiljö på Windows.

Hämta AlmaLinux för WSL

Security

Errata

AlmaLinux OS stiftelsen publicerar Errata för att hjälpa användare att avgöra vilka uppdateringar som säkerhetsproblem och fixade buggar är tillgängliga i och deras betydelse baserat på analys.

OpenSCAP and OVAL

AlmaLinux OS tillhandahåller SCAP och SCAP Workbench-paket för att granska ditt AlmaLinux-system för säkerhetsefterlevnad tillsammans med OVAL-strömmar."

Software Bill of Materials

AlmaLinux OS har implementerat SBOM i AlmaLinux byggsystemet för att göra byggprocessen säkrare och mer möjlig att spåra.


AlmaLinux OS tillhandahåller en uppsättning säkerhetsfunktioner: Errata, GPG-nycklar, mailinglistor, OpenSCAP, OVAL, SBOM- läs mer.

Sponsras av

Produktionsredo

AlmaLinux OS är ett serveroperativsystem av företagsklass och en stabil Linux-distribution med vanliga utgåvor som kommer med långa supportfönster. Du kan lita på att AlmaLinux OS kör varje och alla kritiska arbetsbelastningar.

Fullt stöd, alltid gratis

AlmaLinux OS stiftelsemedlemmar, sponsorer och partners stöder AlmaLinux OS med investeringar och långa stödåtaganden för att säkerställa att distributionen är fri från begränsningar, avgifter och kostnader.

Enkelt att byta till

Att byta distribution är vanligtvis kostsamt och tidskrävande, men det är inte fallet när man byter från CentOS och andra RHEL®-derivat till AlmaLinux OS. Att byta är enkelt - läs hur.

Kommersiell Support

Minimize your risk while getting the most out of your AlmaLinux systems

Cybertrust is a provider of a comprehensive security certification services to various public and private entities globally, and offers comprehensive support for AlmaLinux users. Have also produced MiracleLinux for nearly 20 years.

Get support

For organizations running AlmaLinux, TuxCare’s Enterprise Support provides extended support for up to 16 years, FIPS-compliant security patches, zero-reboot patching, and much more.

Get support

Confidently deploy AlmaLinux and all your open source packages with enterprise-grade, 24/7/365 support backed by guaranteed SLAs. Keep your mission-critical apps running smoothly with unlimited tickets and direct access to experienced enterprise architects who put your business first.

Get support

Svar på viktiga frågor

Individer och organisationer som kräver en företagsliknande, Fedora liknande distribution av företagsklass men som inte vill eller kan betala för en RHEL®-licens. AlmaLinux OS är också en perfekt ersättning för alla som för närvarande förlitar sig på den stabila versionen av CentOS för att uppnå deras datormål.

Alma betyder själ på spanska och andra latinska språk. När man ser tillbaka är det lätt att se att Linux är lika populärt och genomgripande som det är tack vare ansträngningarna från en passionerad, mångsidig utvecklargemenskap. Denna gemenskap är själen i Linux, och alla som förlitar sig på en Linux-distribution är tacksamma för Linux gemenskapens ansträngningar. Det är därför vi kallade vår nya distribution för AlmaLinux OS.

Vi gör det redan – upplev med RHEL-gafflar mot CloudLinux. Vi har personalen, förmågan, resurserna. Ärligt talat: vi vill sätta oss på kartan för CloudLinux och KernelCare. Det är värt ansträngningen.

Vi involverar gemenskapen genom hela processen, inklusive i styrelsen. AlmaLinux OS kommer alltid att vara gratis och öppet. Gemenskapen kan plocka upp projektet när som helst.

CloudLinux kärnprodukt, CloudLinux OS, är en RHEL®-gaffel som har funnits i över tio år. Mer än 4 000 företag inklusive Dell, Liquid Web och 1&1 förlitar sig på CloudLinux OS med mer än 200 000 produktinstallationer. CloudLinux har dokumenterad erfarenhet av att skapa och underhålla en RHEL-gaffel och har gjort det från och med RHEL släpp 5, ända fram till släpp 8. AlmaLinux OS är en möjlighet för oss att kanalisera vår expertis inom RHEL till en Linux-distribution som tjänar den bredare gemenskapen. Dessutom inkluderar vi Linux-gemenskapen redan från starten av AlmaLinux OS. Framöver kommer gemenskapsmedlemmar att sitta i styrelsen för AlmaLinux OS-projektet och också vara involverade i viktiga beslut. Slutligen kommer AlmaLinux OS alltid att vara gratis och öppen källkod. Gemenskapen kan ta upp och fortsätta att utveckla AlmaLinux OS när som helst.

Att byta Linux distribution kan vara en huvudvärk, men det är inte fallet när man byter från CentOS till AlmaLinux OS. Genom att använda ELevate (utvecklat och underhållet av AlmaLinux Gemenskapen) kan du migrera till AlmaLinux direkt på plats då saker är igång.

Eftersom AlmaLinux är ABI-kompatibelt med RHEL® bör dina program och tjänster vara helt kompatibla. Du kan snabbt migrera valfritt antal servrar med hjälp av [migreringsverktyget](https://github.com/AlmaLinux/almalinux-deploy). Om du använder CentOS 7 eller 8 och behöver hjälp med uppgradering och migrering, kolla in ELevate.

AlmaLinux OS-partners har åtagit sig att stödja AlmaLinux OS 8 åtminstone fram till 2029, inklusive stabila och noggrant testade uppdateringar och säkerhetskorrigeringar.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på vår Announce mailinglista och missa aldrig det senaste inom AlmaLinux OS-utveckling!

AlmaLinux OS i pressen

AlmaLinux is a solid RHEL clone. The AlmaLinux Foundation, the non-profit behind AlmaLinux, is also working on the open-source ELevate Project. This is an effort to enable migration between major versions of RHEL derivatives.
To migrate from CentOS 8 to AlmaLinux OS, you can use a free tool called almalinux-deploy
AlmaLinux was one of the first such alternatives, and it has quickly risen to the top of the heap.
AlmaLinux very quickly became the CentOS replacement to beat. 48 hours after Red Hat released version 8.5 of Red Hat Enterprise Linux (RHEL), the developers released version 8.5 of AlmaLinux.