AlmaLinux 9.4 and AlmaLinux 8.10 are both stable! Checkout AlmaLinux OS 9.4 Stable and AlmaLinux OS 8.10 Stable for more information!

Získajte operačný systém AlmaLinux

ISO Images

Each supported architecture has various installation images available:

DVD - bezproblémová inštalácia, ktorá obsahuje všetky balíčky, žiadne ďalšie repozitáre nie sú potrebné.

Boot - jeden CD obraz sieťovej inštalácie, ktorý stiahne balíčky cez Internet.

Minimálny - minimálny samostatný obraz DVD, ktorý umožňuje offline inštaláciu.

Cloud Images

AlmaLinux poskytuje oficiálne obrazy pre rôznych poskytovateľov cloudu.

Amazon AWS

AlmaLinux OS poskytuje oficiálne AMI (Amazon Machine Images) cez AWS Marketplace a komunitné AMI. Všetky AlmaLinux OS AMI sú úplne zadarmo.
Ďalšie informácie o obrazoch AlmaLinux AWS sú dostupné na Wiki stránke AlmaLinux AWS.

AWS Marketplace

AlmaLinux OS oficiálne obrazy AlmaLinux OS
sú dostupné cez AWS Marketplace na nasledujúcich odkazoch:

Community AMIs

Kompletný zoznam AlmaLinux Community AMI môžete nájsť na
Wiki stránke AlmaLinux AWS a ako CSV súbor.

Generic Cloud

AlmaLinux OS všeobecné cloudové obrazy sú dostupné z našich zrkadiel and from the main AlmaLinux OS repositories:

Ďalšie informácie o AlmaLinux všeobecných cloudových obrazoch a pokynoch na overenie sú dostupné na Wiki stránke AlmaLinux všeobecný cloud.
Môžete tam tiež nájsť príručku Používanie všeobecného cloudového obrazu na lokálnom stroji alebo serveri .

Google Cloud

Oficiálne obrazy AlmaLinux OS pre Google Cloud sú dostupné cez Google Cloud Marketplace.

AlmaLinux OS obrazy sú tiež dostupné cez gcloud CLI. Ďalšie informácie na Wiki stránke AlmaLinux Google Cloud.

Microsoft Azure

AlmaLinux offers AlmaLinux OS 8 and AlmaLinux OS 9 images for Azure across all Azure regions via the Azure Marketplace. Obrazy sú nasaditeľné cez marketplace, portal a CLI.
Ďalšie informácie o AlmaLinux OS obrazoch pre Azure - Wiki stránka AlmaLinux Azure.

OpenNebula

AlmaLinux OS OpenNebula obrazy sú dostupné z našich zrkadiel a z hlavných AlmaLinux OS repozitárov:

Ďalšie informácie o AlmaLinux OpenNebula obrazoch a pokynoch na overenie sú dostupné na Wiki stránke AlmaLinux OpenNebula.

Oracle Cloud Infrastructure

AlmaLinux poskytuje obrazy pre Oracle Cloud Infrastructure v rámci všetkých OCI regiónov cez Oracle Cloud Marketplace. Obrazy sú nasaditeľné pre inštancie typu Regular, Shielded a ARM cez Oracle Cloud Marketplace, partnerské obrazy v konzole Oracle Cloud Infrastructure a OCI CLI.
Oficiálne AlmaLinux OS obrazy sú dostupné na Oracle Cloud Marketplace na nasledujúcich odkazoch:

Ďalšie informácie o obrazoch AlmaLinux Oracle Cloud Infrastructure sú dostupné na Wiki stránke AlmaLinux Oracle Cloud Infrastructure.

Container Images

AlmaLinux poskytuje oficiálne obrazy OCI, Docker a štyri plne kompatibilné alternatívy pre Red Hat Universal Base Images (UBI).

Oficiálne obrazy platforiem:

Obraz

Default (Platform)

Minimal (Platform)

Značka kontajnera

almalinux:latest

almalinux:minimal

AlmaLinux OS UBI-alternatívy:

Live Media

AlmaLinux vytvára obrazy Live Media pre možnosti GNOME, GNOME Mini, KDE, XFCE a MATE.
Supported AlmaLinux OS versions:

The guide on how to use Live Media images can be found on the AlmaLinux Live Media Wiki Page.

Vagrant Boxes

AlmaLinux provides official AlmaLinux OS 8 and AlmaLinux OS 9 images for Vagrant:

  • Libvirt
  • VirtualBox
  • Hyper-V
  • VMWare
  • Parallels

You can get AlmaLinux OS images on Vagrant Cloud at the link provided: app.vagrantup.com/almalinux.

LXD/LXC

Obrazy AlmaLinux sú dostupné pre LXC/LXD.
Supported AlmaLinux OS versions:

You can get official AlmaLinux OS images at the link provided: images.linuxcontainers.org.

WSL

Windows Subsystem for Linux (WSL) is designed as an integration between Windows and Linux. You can run the AlmaLinux terminal environment on a Windows machine.
Supported AlmaLinux OS versions:

More details and guidance steps can be found on the AlmaLinux WSL Wiki Page.

ISO Images

Each supported architecture has various installation images available:

DVD - bezproblémová inštalácia, ktorá obsahuje všetky balíčky, žiadne ďalšie repozitáre nie sú potrebné.

Boot - jeden CD obraz sieťovej inštalácie, ktorý stiahne balíčky cez Internet.

Minimálny - minimálny samostatný obraz DVD, ktorý umožňuje offline inštaláciu.

Cloud Images

AlmaLinux poskytuje oficiálne obrazy pre rôznych poskytovateľov cloudu.

Amazon AWS

AlmaLinux OS poskytuje oficiálne AMI (Amazon Machine Images) cez AWS Marketplace a komunitné AMI. Všetky AlmaLinux OS AMI sú úplne zadarmo.
Ďalšie informácie o obrazoch AlmaLinux AWS sú dostupné na Wiki stránke AlmaLinux AWS.

AWS Marketplace

AlmaLinux OS oficiálne obrazy AlmaLinux OS
sú dostupné cez AWS Marketplace na nasledujúcich odkazoch:

Community AMIs

Kompletný zoznam AlmaLinux Community AMI môžete nájsť na
Wiki stránke AlmaLinux AWS a ako CSV súbor.

Generic Cloud

AlmaLinux OS všeobecné cloudové obrazy sú dostupné z našich zrkadiel a z hlavných AlmaLinux OS repozitárov:

Ďalšie informácie o AlmaLinux všeobecných cloudových obrazoch a pokynoch na overenie sú dostupné na Wiki stránke AlmaLinux všeobecný cloud.
Môžete tam tiež nájsť príručku Používanie všeobecného cloudového obrazu na lokálnom stroji alebo serveri .

Microsoft Azure

AlmaLinux offers AlmaLinux OS 8 and AlmaLinux OS 9 images for Azure across all Azure regions via the Azure Marketplace. Obrazy sú nasaditeľné cez marketplace, portal a CLI.
Ďalšie informácie o AlmaLinux OS obrazoch pre Azure - Wiki stránka AlmaLinux Azure.

OpenNebula

AlmaLinux OS OpenNebula obrazy sú dostupné z našich zrkadiel a z hlavných AlmaLinux OS repozitárov:

Ďalšie informácie o AlmaLinux OpenNebula obrazoch a pokynoch na overenie sú dostupné na Wiki stránke AlmaLinux OpenNebula.

Oracle Cloud Infrastructure

AlmaLinux poskytuje obrazy pre Oracle Cloud Infrastructure v rámci všetkých OCI regiónov cez Oracle Cloud Marketplace. Obrazy sú nasaditeľné pre inštancie typu Regular, Shielded a ARM cez Oracle Cloud Marketplace, partnerské obrazy v konzole Oracle Cloud Infrastructure a OCI CLI.
Oficiálne AlmaLinux OS obrazy sú dostupné na Oracle Cloud Marketplace na nasledujúcich odkazoch:

Ďalšie informácie o obrazoch AlmaLinux Oracle Cloud Infrastructure sú dostupné na Wiki stránke AlmaLinux Oracle Cloud Infrastructure.

Container Images

AlmaLinux poskytuje oficiálne obrazy OCI, Docker a štyri plne kompatibilné alternatívy pre Red Hat Universal Base Images (UBI).

Oficiálne obrazy platforiem:

Obraz

Default (Platform)

Minimal (Platform)

Značka kontajnera

almalinux:latest

almalinux:minimal

AlmaLinux OS UBI-alternatívy:

Raspberry Pi

AlmaLinux builds standard Raspberry Pi images and images with GNOME desktop environment.
Supported AlmaLinux OS versions:

More details can be found on the AlmaLinux Raspberry Pi Wiki Page

Vagrant Boxes

AlmaLinux provides official AlmaLinux OS 9 images for Vagrant:

  • VMWare
  • Parallels

You can get AlmaLinux OS images on Vagrant Cloud at the link provided: app.vagrantup.com/almalinux.

LXD/LXC

Obrazy AlmaLinux sú dostupné pre LXC/LXD.
Supported AlmaLinux OS versions:

You can get official AlmaLinux OS images at the link provided: images.linuxcontainers.org.

WSL

Windows Subsystem for Linux (WSL) is designed as an integration between Windows and Linux. You can run the AlmaLinux terminal environment on a Windows machine.
Supported AlmaLinux OS versions:

More details and guidance steps can be found on the AlmaLinux WSL Wiki Page.

ISO Images

Each supported architecture has various installation images available:

DVD - bezproblémová inštalácia, ktorá obsahuje všetky balíčky, žiadne ďalšie repozitáre nie sú potrebné.

Boot - jeden CD obraz sieťovej inštalácie, ktorý stiahne balíčky cez Internet.

Minimálny - minimálny samostatný obraz DVD, ktorý umožňuje offline inštaláciu.

Cloud Images

AlmaLinux poskytuje oficiálne obrazy pre rôznych poskytovateľov cloudu.

Generic Cloud

AlmaLinux OS všeobecné cloudové obrazy sú dostupné z našich zrkadiel a z hlavných AlmaLinux OS repozitárov:

Ďalšie informácie o AlmaLinux všeobecných cloudových obrazoch a pokynoch na overenie sú dostupné na Wiki stránke AlmaLinux všeobecný cloud.
Môžete tam tiež nájsť príručku Používanie všeobecného cloudového obrazu na lokálnom stroji alebo serveri .

Container Images

AlmaLinux poskytuje oficiálne obrazy OCI, Docker a štyri plne kompatibilné alternatívy pre Red Hat Universal Base Images (UBI).

Oficiálne obrazy platforiem:

Obraz

Default (Platform)

Minimal (Platform)

Značka kontajnera

almalinux:latest

almalinux:minimal

AlmaLinux OS UBI-alternatívy:

ISO Images

Each supported architecture has various installation images available:

DVD - bezproblémová inštalácia, ktorá obsahuje všetky balíčky, žiadne ďalšie repozitáre nie sú potrebné.

Boot - jeden CD obraz sieťovej inštalácie, ktorý stiahne balíčky cez Internet.

Minimálny - minimálny samostatný obraz DVD, ktorý umožňuje offline inštaláciu.

Cloud Images

AlmaLinux poskytuje oficiálne obrazy pre rôznych poskytovateľov cloudu.

Generic Cloud

AlmaLinux OS všeobecné cloudové obrazy sú dostupné z našich zrkadiel a z hlavných AlmaLinux OS repozitárov:

Ďalšie informácie o AlmaLinux všeobecných cloudových obrazoch a pokynoch na overenie sú dostupné na Wiki stránke AlmaLinux všeobecný cloud.
Môžete tam tiež nájsť príručku Používanie všeobecného cloudového obrazu na lokálnom stroji alebo serveri .

Container Images

AlmaLinux poskytuje oficiálne obrazy OCI, Docker a štyri plne kompatibilné alternatívy pre Red Hat Universal Base Images (UBI).

Oficiálne obrazy platforiem:

Obraz

Default (Platform)

Minimal (Platform)

Značka kontajnera

almalinux:latest

almalinux:minimal

AlmaLinux OS UBI-alternatívy: