Introducing ELevate Project, an open source initiative to assist users perform migrations between different RHEL-derivative based distributions. Ďalšie informácie

Povýšte svoju distribúciu

Začať Diskutovať
O

Aktualizácie hlavných verzií

It wasn't possible--until now. Easily migrate between major versions of RHEL-based distributions from 7.x to 8.x. Preserve your applications, your data, and your sanity. Run the most recent version of the OS and software you need.

Služba vývoja balíkov

The beating heart of ELevate is the Služba vývoja balíkov (PES) which allows you to download, customize and even submit new data sets for packages. Users and maintainers can both utilize the PES to help make migrations smooth and easy.

Projekt pre celú komunitu

Elevate je vyvinutý distribučným agnostickým spôsobom a je vytvorený ako nástroj pre celý ekosystém, nielen pre AlmaLinux. ELevate podporuje migráciu do/z iných distribúcií a je otvorený pre všetkých, aby prispeli a zlepšovali ho.

FAQ
Čo je ELevate?
ELevate je projekt, ktorého cieľom je poskytnúť možnosť migrovať medzi hlavnými verziami distribúcií založených na RHEL z verzie 7.x na 8.x. Kombinuje Red Hat framework Leapp s komunitou vytvorenou knižnicou a službou pre migráciu sady metadát, ktoré sú pre ňu potrebné.
Vyzerá to úžasne. Ako môžem prispieť?
First join us at #migration Mattermost channel. You can find the tool code here: https://github.com/AlmaLinux/leapp-repository/tree/almalinux and you can add/edit/interact with package metadata at https://pes.almalinux.org.
Je tento nástroj pripravený na produkčné použitie?
YMMV. Every environment is different and unique based on applications and configurations. Since this is still under development, to avoid any surprises, we highly recommend that you test migrations scenarios in a VM or sandbox before running a migration in production.
Aké operačné systémy podporuje ELevate?
Currently ELevate provides Leapp data for migration from CentOS 7 to the following OS:
  • AlmaLinux OS 8
  • CentOS Stream 8
  • EuroLinux 8
  • Oracle Linux 8
  • Rocky Linux 8
Bude migrácia „priama“?
Áno. Všetky vaše údaje, aplikácie a nastavenia zostanú zachované.
Je to migrácia za behu alebo to vyžaduje reštart?
Migrácia bude vyžadovať, aby ste váš systém reštartovali dvakrát.
Čo robí služba vývoja balíkov?
The Package Evolution Service stores package migration metadata. Metadata answers questions about how packages evolve between major distribution releases. PES supports several classes of rules for packages such as added, removed, renamed, split, merged, and so on. The service also allows everyone to improve the data by adding new actions or even create a custom dataset for packages from third-party or private repositories.
RedHat offers a data set which is non-freely licensed. Are you using this same data set?
Nie. Rešpektujeme prácu spoločnosti Red Hat a náš pôvodný súbor údajov poskytla nadácia AlmaLinux a príspevky od spoločnosti Oracle.
Pod akou licenciou sú vaše metadáta?
Metadáta sú poskytované pod licenciou Apache.
Prečo podporujete migráciu na iné distribúcie?
The CentOS ecosystem is a very large and diverse community. We've developed this project in good faith in the hope that everyone in the community can use and contribute to, no matter which distro you prefer. That's the open source way.