Povýšte svoju distribúciu

O

Aktualizácie hlavných verzií

Doteraz to nebolo možno. Jednoducho migrujte medzi hlavnými verziami distribúcií založených na RHEL z verzie 7.x na 8.x. Zachovajte si svoje aplikácie, údaje a zdravý rozum. Spúšťajte najnovšiu verziu operačného systému a softvéru, ktorý potrebujete.

Služba vývoja balíkov

Základom ELevate je Služba vývoja balíkov (PES), ktorá vám umožňuje sťahovať, prispôsobovať a dokonca odosielať nové súbory údajov pre balíčky. Používatelia aj správcovia môžu používať PES na to, aby migrácia bola hladká a jednoduchá.

Projekt pre celú komunitu

Elevate je vyvinutý distribučným agnostickým spôsobom a je vytvorený ako nástroj pre celý ekosystém, nielen pre AlmaLinux. ELevate podporuje migráciu do/z iných distribúcií a je otvorený pre všetkých, aby prispeli a zlepšovali ho.

Najčastejšie otázky
Čo je ELevate?
ELevate je projekt, ktorého cieľom je poskytnúť možnosť migrovať medzi hlavnými verziami distribúcií založených na RHEL z verzie 7.x na 8.x. Kombinuje Red Hat framework Leapp s komunitou vytvorenou knižnicou a službou pre migráciu sady metadát, ktoré sú pre ňu potrebné.
Vyzerá to úžasne. Ako môžem prispieť?
Najprv sa k nám pripojte na Mattermost kanáli #migration. Zdrojové kódy nástroja nájdete tu: https://github.com/AlmaLinux/leapp-repository/tree/almalinux. Pridávať, upravovať a pracovať s metadátami balíka môžete na adrese https://pes.almalinux.org.
Je tento nástroj pripravený na produkčné použitie?
Každé prostredie je iné a jedinečné na základe aplikácií a konfigurácií. Keďže je ale tento nástroj stále vo vývoji, a aby ste sa vyhli akýmkoľvek prekvapeniam, dôrazne odporúčame, aby ste si pred spustením migrácie v produkcii otestovali scenáre migrácie vo virtuálnom počítači alebo izolovanom prostredí.
Aké operačné systémy podporuje ELevate?
V súčasnosti ELevate poskytuje údaje Leapp na migráciu z CentOS 7 na nasledujúce OS:
  • AlmaLinux OS 8
  • CentOS Stream 8
  • EuroLinux 8
  • Oracle Linux 8
  • Rocky Linux 8
Bude migrácia „priama“?
Áno. Všetky vaše údaje, aplikácie a nastavenia zostanú zachované.
Je to migrácia za behu alebo to vyžaduje reštart?
Migrácia bude vyžadovať, aby ste váš systém reštartovali dvakrát.
Čo robí služba vývoja balíkov?
Služba vývoja balíkov ukladá metadáta o migrácii balíčkov. Metadáta odpovedajú na otázky o tom, ako sa balíčky vyvíjajú medzi hlavnými distribučnými vydaniami. PES podporuje niekoľko tried pravidiel pre balíčky, ako sú pridané, odstránené, premenované, rozdelené, zlúčené atď. Služba tiež umožňuje každému vylepšiť údaje pridaním nových akcií alebo dokonca vytvoriť vlastný súbor údajov pre balíčky z repozitárov tretích strán alebo súkromných.
Red Hat ponúka súbor údajov, ktorý nie je voľne licencovaný. Používate rovnaký súbor údajov?
Nie. Rešpektujeme prácu spoločnosti Red Hat a náš pôvodný súbor údajov poskytla nadácia AlmaLinux a príspevky od spoločnosti Oracle.
Pod akou licenciou sú vaše metadáta?
Metadáta sú poskytované pod licenciou Apache.
Prečo podporujete migráciu na iné distribúcie?
Ekosystém CentOS je veľmi veľká a rôznorodá komunita. Tento projekt sme vyvinuli v dobrej viere v nádeji, že ho môže využívať a prispievať každý z komunity bez ohľadu na to, ktorú distribúciu preferuje. To je spôsob open source.