AlmaLinux 9.4 and AlmaLinux 8.10 are both stable! Checkout AlmaLinux OS 9.4 Stable and AlmaLinux OS 8.10 Stable for more information!
Hero image

Slobodný linuxový OS pre komunitu od komunity

An Open Source, community owned and governed, forever-free enterprise Linux distribution, focused on long-term stability, providing a robust production-grade platform. AlmaLinux OS is binary compatible with RHEL®.

GitHub

Náš GitHub obsahuje zdrojové kódy a nástroje používané na zostavenie AlmaLinux OS a súvisiacej infraštruktúry.

Reddit

Reddit

Pripojte sa k našej živej komunite Reddit, komunikujte s ostatnými používateľmi AlmaLinux OS, dostávajte aktualizácie, nájdite a poskytnite pomoc.

Komunitný chat

Pripojte sa do diskusie v reálnom čase s ostatnými členmi komunity AlmaLinux OS, riadiacim tímom a vývojármi AlmaLinux OS.

Komunitné fóra

Pýtajte sa, získavajte odpovede a prispievajte komunitnou podporou ostatným v komunite používateľov a vývojárov AlmaLinux OS.

O AlmaLinux OS

AlmaLinux OS is an open-source, community-driven Linux operating system that fills the gap left by the discontinuation of the CentOS Linux stable release. AlmaLinux OS is an Enterprise Linux distro, binary compatible with RHEL®, and guided and built by the community.

Ako samostatný, úplne zadarmo OS, AlmaLinux OS enjoys $1M v ročného sponzorstva z CloudLinux Inc. a podpora od viac ako 25 ďalších sponzorov. Neustále vývojové úsilie sa riadia členmi komunity.

AlmaLinux OS Foundation je 501(c)(6) nezisková organizácia vytvorená v prospech komunity AlmaLinux OS.

Získajte operačný systém AlmaLinux

ISO Image

ISO Images

AlmaLinux podporuje 4 architektúry:

  • x86_64
  • aarch64
  • ppc64le
  • s390x
Stiahnite si ISO zo zrkadiel

Cloud Image

Cloud Images

AlmaLinux poskytuje oficiálne obrázky pre poskytovateľov cloudu:

Amazon AWS
Generic Cloud
Google Cloud
Microsoft Azure
OpenNebula
Oracle Cloud Infrastructure

Container Image

Container Images

AlmaLinux poskytuje oficiálne obrázky kompatibilné s OCI, Docker a UBI.

Získajte obrázok Docker
Získajte obrázok OCI z Quay.io
Get OCI Image from GitHub

Live Media Image

Live Media

AlmaLinux vytvára obrazy Live Media pre možnosti GNOME, GNOME Mini, KDE, XFCE a MATE.

Získajte živý mediálny obraz

Vagrant Box Image

Vagrant Boxes

AlmaLinux poskytuje oficiálne obrázky pre Vagrant:

  • Libvirt
  • VirtualBox
  • Hyper-V
  • VMWare
  • Parallels
Získajte AlmaLinux na Vagrant Cloud

LXC/LXD Image

LXC/LXD

Obrazy AlmaLinux sú dostupné pre LXC/LXD.

Získajte obrázky LXC/LXD

Raspberry Pi Image

Raspberry Pi

AlmaLinux vytvára obrazy Raspberry Pi a tiež s desktopovým prostredím GNOME.

Získajte obrázok Raspberry Pi

WSL Image

WSL

Spustite terminálové prostredie AlmaLinux v systéme Windows.

Získajte AlmaLinux pre WSL

Security

Errata

AlmaLinux OS Foundation publishes Errata to help users to determine what updates such as security issues and fixed bugs are available and their importance based on analysis.

OpenSCAP and OVAL

AlmaLinux OS provides SCAP and SCAP Workbench packages to audit your AlmaLinux system for security compliance alongside OVAL streams.

Software Bill of Materials

AlmaLinux OS has implemented SBOM into AlmaLinux Build System to make the build process more secure and possible to trace.


AlmaLinux OS provides a set of security features: Errata, GPG keys, Mailing Lists, OpenSCAP, OVAL, SBOM, and Secure Boot- read more.

S podporou

Pripravený do produkcie

AlmaLinux OS je serverový OS na podnikovej úrovni a stabilná Linuxová distribúcia s pravidelnými vydaniami, ktoré obsahujú dlhú podporou. Na AlmaLinux OS sa môžete spoľahnúť pri spúšťaní akéhokoľvek kritickej úlohy.

Plne podporovaný, vždy zadarmo

Členovia AlmaLinux OS Foundation, sponzori a partneri podporujú operačný systém AlmaLinux investíciami a dlhodobými záväzkami podpory, aby sa zabezpečilo, že distribúcia bude bez obmedzení a poplatkov.

Jednoduchý prechod

Prechod medzi distribúciami je zvyčajne nákladný a časovo náročný, ale toto neplatí, keď prechádzate z CentOS a iných derivátov RHEL® na AlmaLinux OS. Prepínanie je jednoduché - prečítajte si ako.

Komerčná podpora

Minimize your risk while getting the most out of your AlmaLinux systems

Cybertrust Japan is a provider of a comprehensive security certification services to various public and private entities globally, and offers comprehensive support for AlmaLinux users. Have also produced MIRACLE LINUX for nearly 20 years.

Get support

For organizations running AlmaLinux, TuxCare’s Enterprise Support provides extended support for up to 16 years, FIPS-compliant security patches, zero-reboot patching, and much more.

Get support

Confidently deploy AlmaLinux and all your open source packages with enterprise-grade, 24/7/365 support backed by guaranteed SLAs. Keep your mission-critical apps running smoothly with unlimited tickets and direct access to experienced enterprise architects who put your business first.

Get support

Odpovede na kľúčové otázky

Individuals and organizations that require an enterprise-grade linux distribution, without the need for a commercial license agreement. AlmaLinux OS is also a perfect replacement for anyone who has historically relied on the CentOS Linux releases to achieve computing objectives, and for whom CentOS Stream is not the right solution.

In July of 2023, we announced that we were shifting our goal from being a downstream rebuild of RHEL to maintaining ABI compatibility with RHEL. For the AlmaLinux team that means that everything from software applications to kernel modules that work on RHEL will work on AlmaLinux, and if they don't we would consider that a bug.

AlmaLinux OS 9.2 is FIPS-140 compliant. Read more in this blog post: FIPS Validation for AlmaLinux OS

Alma znamená v španielčine a iných latinských jazykoch duša. Pri pohľade späť je ľahké vidieť, že Linux je rovnako populárny a všadeprítomný vďaka úsiliu vášnivej a rôznorodej vývojárskej komunity. Táto komunita je dušou Linuxu a každý, kto sa spolieha na distribúciu Linuxu, je zaviazaný úsiliu komunity Linuxu. Preto sme našu novú distribúciu nazvali AlmaLinux OS.

The initial backers and supporters for AlmaLinux OS were already extremely active in the enterprise Linux ecosystem, and had significant experience with RHEL forks. They knew the impact that the loss of CentOS Linux would have across all industries, and had the means and knowledge to help.

The AlmaLinux OS Foundation is a 501(c)(6) that was founded in March of 2021 to own and manage the AlmaLinux OS project. We have been involving the community since the beginning, and the governing board is chosen by members of the foundation. At all times, AlmaLinux OS will be free and open.

Switching Linux distros can be a headache, but that is not the case when switching from CentOS to AlmaLinux OS. Using AlmaLinux-deploy you can migrate to AlmaLinux in-place. If you are coming from CentOS 7, or need to upgrade between major versions, ELevate (developed and maintained by the AlmaLinux Community) allows you to migrate to, and upgrade AlmaLinux in-place.

Since AlmaLinux is binary compatible with RHEL®, your applications and services should be completely interoperable. You can rapidly migrate any number of servers using AlmaLinux-deploy. Ak používate CentOS 7 alebo 8 a potrebujete pomoc s inováciou a migráciou, pozrite sa Elevovať.

The AlmaLinux OS Foundation has committed to supporting AlmaLinux OS 8.x until 2029, and AlmaLinux 9.x until 2032. This includes stable and thoroughly tested updates and security patches.

Zostaňte informovaní!

Subscribe to our mailing lists and never miss out on the latest in AlmaLinux OS development!

AlmaLinux OS v tlači

One of the most significant features of AlmaLinux is its binary compatibility with Red Hat Enterprise Linux (RHEL). This compatibility ensures that software developed and tested on RHEL can be easily deployed on AlmaLinux without modifications, making it an attractive choice for businesses seeking a seamless migration path.
Despite Red Hat’s actions, it appears at least one of the RHEL clones is thriving and showing how open source can deal with similar threats.
Joe Brockmeier, an open-source community expert, and former Red Hatter, appreciates what AlmaLinux is doing. 'The AlmaLinux community has chosen to be the friendly fork.'
AlmaLinux announced that the distro’s latest and greatest, AlmaLinux 9.2, now has FIPS 140-3 certification, which means it has passed the Federal Information Processing Standard’s latest benchmark for validating the effectiveness of cryptographic hardware.
AlmaLinux was one of the first such alternatives, and it has quickly risen to the top of the heap.
AlmaLinux very quickly became the CentOS replacement to beat. 48 hours after Red Hat released version 8.5 of Red Hat Enterprise Linux (RHEL), the developers released version 8.5 of AlmaLinux.