The next AlmaLinux betas are ready for testing! Checkout AlmaLinux OS 9.4 beta and AlmaLinux OS 8.10 beta

Przenieś swoją dystrybucję

Rozpocznij Dyskusje
O ELevate

Główne Zmiany Wersji

Nie było to możliwe – aż do teraz. Przejdź z wersji CentOS 7.x do 8.x wybranej pochodnej RHEL lub zaaktualizuj z 8.x do 9.x w ramach tej samej pochodnej. Zachowaj swoje aplikacje, dane i zdrowy rozsądek. Używaj najnowszej wersji systemu operacyjnego i potrzebnego oprogramowania.

Package Evolution Service (Serwis Rozwoju Paczek)

The beating heart of ELevate is the Package Evolution Service (Serwis Rozwoju Paczek) (PES), który umożliwia pobieranie, dostosowywanie, a nawet przesyłanie nowych zestawów danych dla pakietów. Zarówno użytkownicy, jak i opiekunowie mogą korzystać z PES, aby ułatwić migrację.

Projekt Społecznościowy

ELevate jest rozwijana i budowana jako narzędzie dla całego ekosystemu, nie tylko dla AlmaLinux. ELevate wspiera migrację z/do innych dystrybucji i jest otwarte na wsparcie i rozwój.

FAQ
Co to ELevate?
ELevate is a project aimed to provide the ability to upgrade between major versions of RHEL-based distributions from 7.x to 8.x and from 8.x to 9.x. It combines Red Hat's Leapp framework with a community-created migration metadata library and service.
To wygląda niesamowicie. Jak mogę w tym uczestniczyć - pomóc?
First join us in the ~migration Mattermost channel. You can find the tool code in the AlmaLinux GitHub organization i możesz dodawać/edytować/wchodzić w interakcję z pakietem metadanych na https://pes.almalinux.org.
Czy może być stosowane na produkcji?
ELevate has been used to migrate production environments across industries and across the world, but we still advise caution. Każde środowisko jest inne i unikalne w zależności od aplikacji i konfiguracji. To avoid any surprises, we highly recommend that you test upgrades scenarios in a virtual machine or sandbox before running a upgrades in production.
Jakie systemy operacyjne wspiera ELevate?
Currently, ELevate project supports the following upgrade and migration directions: ELevate scheme CentOS7 -> AlmaLinux, CentOS Stream, EuroLinux, Oracle, Rocky 8 -> AlmaLinux, CentOS Stream, EuroLinux, Rocky 9 * - migration to CentOS Stream 9 is currently in development and will be available later.
** ‐ migracja na Oracle Linux 9 jest dostępna z Oracle Leapp utility i nie będzie obsługiwana przez projekt ELevate.
Note: If you use cPanel, we recommend using the cPanel ELevate fork.
Czy migracja będzie "na miejscu" (in-place)?
Tak. Wszystkie twoje dane, aplikacje i ustawienia zostaną zachowane.
Dzieje się to na żywo czy wymaga ponownego uruchomienia?
Migracje będą wymagały podwójnego restartu twojego systemu.
What does the Package Evolution Service (PES) do?
The Package Evolution Service stores package migration metadata. Metadane odpowiadają na pytania dotyczące ewolucji pakietów pomiędzy głównymi wydaniami dystrybucji. PES obsługuje kilka klas zasad dla pakietów, takich jak dodawanie, usuwanie, zmiana nazwy, dzielenie, scalenie itd. Usługa pozwala również każdemu na ulepszanie danych poprzez dodawanie nowych akcji, a nawet tworzenie własnych zestawów danych dla pakietów z repozytoriów stron trzecich lub prywatnych.
Red Hat oferuje zestaw danych, który nie jest objęty wolną licencją. Czy używacie tego samego zestawu danych?
No. We respect Red Hat’s work and our initial data set was provided by the AlmaLinux OS Foundation with contributions from Oracle.
Jaką licencją są objęte wasze metadane?
Metadane są udostępniane na licencji Apache.
Dlaczego wspieracie migrację do innych dystrybucji?
Our contributors have been part of the RHEL ecosystem for a very long time, and we recognized that the CentOS ecosystem is a very large and diverse community. We've developed this project in good faith in the hope that everyone in the community can use and contribute to, no matter which distro you prefer. That's the open source way.