Introducing ELevate Project, an open source initiative to assist users perform migrations between different RHEL-derivative based distributions. Czytaj więcej

Przenieś swoją dystrybucję

Rozpocznij Dyskusje
O ELevate

Główne Zmiany Wersji

It wasn't possible--until now. Easily migrate between major versions of RHEL-based distributions from 7.x to 8.x. Preserve your applications, your data, and your sanity. Run the most recent version of the OS and software you need.

Package Evolution Service (Serwis Rozwoju Paczek)

The beating heart of ELevate is the Package Evolution Service (Serwis Rozwoju Paczek) (PES) which allows you to download, customize and even submit new data sets for packages. Users and maintainers can both utilize the PES to help make migrations smooth and easy.

Projekt Społecznościowy

ELevate jest rozwijana i budowana jako narzędzie dla całego ekosystemu, nie tylko dla AlmaLinux. ELevate wspiera migrację z/do innych dystrybucji i jest otwarte na wsparcie i rozwój.

FAQ
Co to ELevate?
ELevate to projekt mający na celu zapewnienie możliwości migracji pomiędzy głównymi wersjami dystrybucji opartych na RHEL od 7.x do 8.x. Łączy on framework Leapp firmy Red Hat z biblioteką i usługą stworzoną przez społeczność dla wymaganego do tego zestawu metadanych migracyjnych.
To wygląda niesamowicie. Jak mogę w tym uczestniczyć - pomóc?
First join us at #migration Mattermost channel. You can find the tool code here: https://github.com/AlmaLinux/leapp-repository/tree/almalinux and you can add/edit/interact with package metadata at https://pes.almalinux.org.
Czy może być stosowane na produkcji?
YMMV. Every environment is different and unique based on applications and configurations. Since this is still under development, to avoid any surprises, we highly recommend that you test migrations scenarios in a VM or sandbox before running a migration in production.
Jakie systemy operacyjne wspiera ELevate?
Currently ELevate provides Leapp data for migration from CentOS 7 to the following OS:
  • AlmaLinux OS 8
  • CentOS Stream 8
  • EuroLinux 8
  • Oracle Linux 8
  • Rocky Linux 8
Czy migracja będzie "na miejscu" (in-place)?
Tak. Wszystkie twoje dane, aplikacje i ustawienia zostaną zachowane.
Dzieje się to na żywo czy wymaga ponownego uruchomienia?
Migracje będą wymagały podwójnego restartu twojego systemu.
Do czego służy usługa Package Evolution Service?
The Package Evolution Service stores package migration metadata. Metadata answers questions about how packages evolve between major distribution releases. PES supports several classes of rules for packages such as added, removed, renamed, split, merged, and so on. The service also allows everyone to improve the data by adding new actions or even create a custom dataset for packages from third-party or private repositories.
RedHat offers a data set which is non-freely licensed. Are you using this same data set?
Nie. Szanujemy pracę firmy Red Hat, a nasz początkowy zestaw danych został dostarczony przez Fundację AlmaLinux oraz wkład firmy Oracle.
Jaką licencją są objęte wasze metadane?
Metadane są udostępniane na licencji Apache.
Dlaczego wspieracie migrację do innych dystrybucji?
The CentOS ecosystem is a very large and diverse community. We've developed this project in good faith in the hope that everyone in the community can use and contribute to, no matter which distro you prefer. That's the open source way.